Ủy ban xã nghiệm thu sắt mái tầng 3 trường Tiểu học và THCS
Ngày 08/03/2023

Trường Tiểu học và THCS

Media/221_NamHung/FolderFunc/202303/Images/sat-4-20230308102035-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202303/Images/sat-3-20230308102035-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202303/Images/sat-2-20230308102035-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202303/Images/sat-1-20230308102035-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 66
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác