Toàn xã Nam Hưng tiến hành cày lật đất nông nghiệp phục vụ gieo cấy vụ xuân 2024
Ngày 23/11/2023

Media/221_NamHung/FolderFunc/202311/Images/982616c943245257015f4d77509e4cd5-20231123102933-e.jpg

Để đảm bảo việc triển khai vụ xuân 2024 diễn ra đúng theo lịch thời vụ hiện nay HTX huy động tối đa nhân lực, vật lực tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ cày lật tại các diện tích đất ruộng phấn đấu xong trước ngày 10/12/2023. Tổ chức vệ sinh đồng ruộng để hạn chế việc lây lan sâu bệnh từ vụ mùa sang vụ xuân. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ cày lật đất địa phương tập trung hoàn thiện các tiểu mục trong chiến dịch thuỷ lợi đông xuân kết hợp cung ứng đủ vật tư nông nghiệp cho nhu cầu sản xuất của xã viên, phát động chiến dịch diệt chuột khi đổ ải... từ đó tạo tiền để triển khai sản xuất vụ xuân theo đúng đề án mà hợp tác xã đã đặt ra.


Tổng lượt xem bài viết là: 34
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác