Giám sát thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn
Ngày 24/11/2023

Phòng họp UBND xã Nam Hưng

    Thực hiện kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 10/11/2023 của HĐND huyện Tiền Hải về Giám sát tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải  phóng mặt bằng và tiến độ dự án trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2023.

    Sáng ngày 24/11/2023 Đoàn giám sát của huyện do Đ/c Tô Quý Bôn Uỷ viên BTV - Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn và chủ trì hội nghị cùng các Đ/c đại diện cho các Phòng ban chuyên môn của huyện có liên quan, đại diện khu kinh tế Thái Bình.

Media/221_NamHung/FolderFunc/202311/Images/giam-sat-1-20231124035319-e.jpg

   Về phía xã Nam Hưng có các Đ/c lãnh đạo cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, trưởng phó các ban HĐND xã, các Đ/c chuyên môn có liên qan.

Media/221_NamHung/FolderFunc/202311/Images/giam-sat-2-20231124040147-e.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Phiêm Uỷ viên BTV - Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn

Media/221_NamHung/FolderFunc/202311/Images/giam-sat-3-20231124040817-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202311/Images/giam-sat-4-20231124040817-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202311/Images/giam-sat-5-20231124040817-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202311/Images/giam-sat-6-20231124040817-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202311/Images/giam-sat-7-20231124040818-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202311/Images/giam-sat-9-20231124041558-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202311/Images/giam-sat-8-20231124041850-e.jpg

Đ/c Bùi Văn Xuân Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã phát biểu khái quát về tình hình địa phương,  thuận lợi và khó khăn một số vấn đề cần quan tâm đối với những dự án đã và đang được đầu tư thực hiện trên địa bàn xã nhà.

   Sau khi trển khai nội dung và nghe các ý kiến Đ/c Phó chủ tịch HĐND huyện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn và  địa phương thuộc phạm vi dự án;  tổ công tác phối hợp với địa phương để đẩy nhanh tiến độ công tác kiểm đếm, bồi thường GPMB  lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm, công khai, minh bạch thông tin để tạo sự đồng thuận của người dân, qua đó bảo đảm thời gian bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đúng kế hoạch đề ra. 

Tin ảnh: Trần Hà    Cổng TTĐT xã Nam Hưng

 


Tổng lượt xem bài viết là: 23
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác