1. Đảng ủy
  • Bùi Văn Xuân

   Chức vụ: Bí Thư

   SĐT: 0904000145

  • Phạm Ngọc Nam

   Chức vụ: Phó Bí Thư

   SĐT: 0945083389

  1. Hội đồng nhân dân
   • Bùi Văn Xuân

    Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân

    SĐT: 0904000145

   • Đặng Vũ Khôi

    Chức vụ: Phó CTHĐND xã

    SĐT: 0977.767.062

  2. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Văn Phiêm

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0977420717

   • Trần văn Bạo

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0977434326

   1. Mặt trận Tổ Quốc xã
    • Trần Văn Nhật

     Chức vụ: Chủ tịch MTTQVN xã

    1. Hội Nông Dân xã
     • Trần Văn Pho

      Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân xã

    2. Hội Phụ Nữ xã
     • Bùi Thị Toan

      Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

    3. Đoàn TNCS HCM
     • Đinh Thị Đơn

      Chức vụ: Bí Thư Đoàn TNCS HCM

    4. Hội Cựu Chiến Binh xã
     • Trần Minh Pha

      Chức vụ: Chủ tịch hội cựu chiến binh xã

   2. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Phạm Quang Hưng

     Chức vụ: Tư pháp – Hộ tịch

     SĐT: 0977.434.326

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Trần Mạnh Hà

      Chức vụ: Trưởng Ban Văn hóa

      SĐT: 0976.151.535

     • Phạm Văn cảnh

      Chức vụ: Cán bộ LĐTB&XH

      SĐT: 0987.539.865

    2. Công an xã
     • Trần Đức Thiện

      Chức vụ: Trưởng Công an xã

      SĐT: 0901518662

     • Vũ Văn Trường

      Chức vụ: Phó trưởng Công an xã

      SĐT: 0849839333

    3. Phòng địa chính - xây dựng
     • Trần Văn Kim

      Chức vụ: Địa chính NNMT

      SĐT: 0987.298.825

    4. Phòng văn phòng – thống kê
     • Lâm Văn Tiên

      Chức vụ: Văn phòng, nội vụ, TQ xã

      SĐT: 0919.928.209

     • Vũ Thị Thu

      Chức vụ: Văn phòng ĐU;HĐND;TK xã

      SĐT: 0983.753.992

    5. Trạm y tế xã
     • Phạm Văn Thứ

      Chức vụ: Trạm trưởng trạm y tế

      SĐT: 0976.536.613

    6. Phòng tài chính - kế toán
     • Trần Văn Tuấn

      Chức vụ: Tài chính – Kế toán

      SĐT: 0976.266.265

    7. BCH quân sự xã
     • Trần Ngọc Võ

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự xã

      SĐT: 0902195146

   3. Thôn Lộc Trung
    • Trần Ngọc Văn

     Chức vụ: Bí thư chi bộ; TBCTMT thôn

     SĐT: 0987603589

    • Trần Ngọc Tìu

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0906524318

    • Trần Văn Tịch

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0974569034

    1. Thôn Lộc Ninh
     • Trần Văn Chiêm

      Chức vụ: Bí thư chi bộ; TBCTMT thôn

      SĐT: 0968006588

     • Phạm Văn Xếp

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0977244327

     • Hoàng Văn Đà

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    2. Thôn Tân Trào
     • Bùi Bình Nhưỡng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ; TBCTMT thôn

      SĐT: 0904157825

     • Trần Văn Lương

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0368574063

     • Vũ Văn Nhiệm

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0975659793