QUY TRÌNH TIÊM PHÒNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO LỢN CON, LỢN NÁI, NÁI HẬU BỊ VÀ LỢN THỊT
Ngày 04/03/2024

Lợn 20 ngày tuổi:

 

+ Tiêm vắc xin tai xanh lần 1.

+ Tiêm vắc xin Xoắn khuẩn lần 1, sau 1 tuần tiêm nhắc lại lần 2.

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh suyễn lợn lần 2.

+ Tiêm vắc xinn phòng bệnh Phó thương hàn lần 1.

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh giả dại.

+ Tiêm vắc xin Dịch tả lợn lần 1 (nếu lợn mẹ chưa tiêm phòng trước khi sinh).

Chú ý: Nếu lợn mẹ đã được tiêm phòng trước đó, thì tiêm phòng lần 1 cho lợn con vào ngày 35-38 ngày tuổi và nhắc lại lần 2 vào thời gian lợn 60 ngày tuổi.

 

- Lợn 28 - 30 ngày tuổi:

 

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh Phù đầu lợn con.

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng lần 1.

 

- Lợn được 30 - 34 ngày tuổi: Tiêm vắc xin Phó thương hàn lần 2.

 

- Lợn 45 ngày tuổi:

 

+ Tiêm vắc xin Dịch tả lợn lần 2.

+ Tiêm vắc xin Tai xanh lần 2.

 

- Lợn 60 ngày tuổi:

 

+ Tiêm vắc xin phòng bệnhTụ huyết trùng.

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng lần 2.

 

- Lợn được 70 ngày tuổi: Tiêm vắc xin phòng bệnh Đóng dấu lợn.

 

- Lợn được 90-100 ngày tuổi: Tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn lần 3.

 

- Đối với lợn nái hậu bị 6 tháng tuổi trở lên:

 

+ 6 tuần trước khi phối giống tiêm vắc xin Parvovac phòng bệnh sẩy thai lần 1.

+ 3 tuần trước khi phối giống tiêm vắc xin Parvovac phòng bệnh sẩy thai lần 2.


Tổng lượt xem bài viết là: 27
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác