Kỳ họp thứ 10 HĐND xã
Ngày 11/08/2020

Tháng 07 năm 2020

Bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND, Phó ban kinh tế, Ủy viên ủy ban.

Kết quả như sau

- Đ/c Bùi Văn Xuân Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã

- Đ/c NguyễnVăn Phiêm Chủ tịch UBND xã

- Đ/c Trần Văn Bạo Phó chủ tịch UBND xã

- Đ/c Trần Mạnh Hà  Công chức văn hóa xã - Phó ban kinh tế HĐND xã

- Đ/c Trần Đức Thiện Trưởng công an xã - Ủy viên UBND xã

Tin liên quan