Họp hội đồng nhân dân xã Nam Hưng kì họp thứ ba nhiệm kì 2021 -2026
Ngày 13/01/2022

Sáng ngày 10/ 01/2022 tại hội trường UBND xã Nam Hưng đã họp hội đồng nhân dân xã kì họp thứ ba nhiệm kì 2021 - 2026

Sáng ngày 10/ 01/2022 tại hội trường UBND xã Nam Hưng đã họp hội đồng nhân dân xã kì họp thứ ba nhiệm kì 2021 - 2026

Media/221_NamHung/FolderFunc/202201/Images/z3104951461966-a6dcf9d98a9fc54deeb191d29edd94d5-20220113104039-e.jpg

Năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; song bức tranh kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn có những điểm sáng và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là:  sản xuất nông nghiệp đạt khá, trong đó năng suất lúa, sản lượng chăn nuôi tăng so với cùng kỳ; Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, từng bước hiện đại hóa các thủ tục hành chính. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai hiệu quả, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn thấp, góp phần cùng huyện kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh;…

Media/221_NamHung/FolderFunc/202201/Images/z3104951469340-a4e5454a303df1f48775a7be803f3112-20220113104039-e.jpg

Năm 2022, HĐND xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra bám sát tình hình thực tế địa phương, xây dựng các giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Media/221_NamHung/FolderFunc/202201/Images/z3104951488846-292ab8f3f31bed767c952a09586317fc-20220113104039-e.jpg

Cũng tại kỳ họp, các nội dung thảo luận, tham luận, chất vấn, giải trình đã làm sáng tỏ những vấn đề quan trọng được đại biểu, cử tri và người dân quan tâm. Nhiều ý kiến, kiến nghị nhân dân quan tâm được giải trình đầy đủ, cụ thể.

Media/221_NamHung/FolderFunc/202201/Images/z3104951436226-70f42bc1505e2447dd8efc7fc969ed21-20220113104039-e.jpg

Kết thúc kỳ họp, các đại biểu thống nhất cao thông qua 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách xã, phương án phân bổ ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã khoá XXIII; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã và chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của thường trực HĐND, các ban của HĐND xã.

Tin liên quan