STT Tiêu đề Người hỏi Ngày hỏi
1 Thủ tục sang tên QSD đất Phạm Văn Cảnh 30/11/2023
2 Luật nghĩa vụ quân sự Trần Mạnh Hà 30/11/2023
3 Thủ tục cấp lại giấy khai sinh Trần Mạnh Hà 30/11/2023
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất Trần Mạnh Hà 30/11/2023