Xã Nam Hưng tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 26/06/2023

Tại cơ sở thôn Lộc Ninh và thôn Lộc Trung

 

 Ngày 25/6/2023, Thôn Lộc Ninh và Thôn Lộc Trung xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  đã tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

   Công tác bầu cử tại các thôn được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch. Việc tổ chức Hội nghị bầu cử trưởng thôn thành công đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Media/221_NamHung/FolderFunc/202306/Images/bau-thon-1-20230626092733-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202306/Images/bau-thon-9-20230626092735-e.jpg

Lễ khai mạc bầu cử Trưởng thôn Lộc Ninh  tham dự có Đ/c Nguyễn Văn Phiêm Chủ tịch UBND xã, Đ/c Trần Văn Bạo Phó chủ tịch UBND xã và đông đảo cử tri trong thôn.

       Nhận thức được bầu cử trưởng thôn giữa nhiệm kỳ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể Nhân dân và là dịp để Nhân dân được phát huy quyền dân chủ, lựa chọn ra người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại ṭhôn.

 

Media/221_NamHung/FolderFunc/202306/Images/bau-thon-2-20230626092735-e.jpg

Cử tri kiểm tra hòm phiếu

     Tại  ngày bầu cử trưởng thôn, đông đảo cử tri đại diện cho các hộ gia đình trên địa bàn hai thôn  đã đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đến nay cả hai thôn đã hoàn thành xong công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tỷ lệ cử tri bầu cử tại các thôn đạt từ 90% trở lên.

Media/221_NamHung/FolderFunc/202306/Images/bau-thon-4-20230626092734-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202306/Images/bau-thon-3-20230626092734-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202306/Images/bau-thon-8-20230626092734-e.jpg

Tổ bầu cử hai thôn đang thực hiện nhiệm vụ

    Các Trưởng thôn được cử tri lựa chọn là những người có đủ năng lực, uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không phụ sự tin tưởng, tín nhiệm của Nhân dân để đưa phong trào phát triển kinh tế - xã hội của thôn ngày một phát triển.

Media/221_NamHung/FolderFunc/202306/Images/bau-thon-6-20230626092734-e.jpg

Đ/c Bùi Văn Xuân   Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn Lộc Trung,  nhiệm kỳ 2020 - 2025

Media/221_NamHung/FolderFunc/202306/Images/bau-thon-10-20230626095616-e.jpg

     Đ/c Phạm Ngọc Nam Phó BT Đảng ủy bỏ phiếu bầu cử Trưởng thộn Lộc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Để cuộc bầu cử trưởng thôn ở hai thôn diễn ra đảm bảo thống nhất, công khai, dân chủ, đúng quy định và đạt kết quả cao, UBND - UBMTTQ xã Nam Hưng đã xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử trưởng thôn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và công tác chuẩn bị, các thôn đã tổ chức Hội nghị bầu cử đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Media/221_NamHung/FolderFunc/202306/Images/bau-thon-5-20230626092734-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202306/Images/bau-thon-7-20230626092734-e.jpg

Cử tri hai thôn bỏ phiếu

   Kết quả ông Hoàng Văn Đà trúng cử Trưởng thôn Lộc Ninh với số phiếu đạt 91% , ông Trần Quốc Tịch trúng cử Trưởng thôn Lộc Trung với số phiếu đạt 75%. Thông qua mỗi lá phiếu, cử tri lựa chọn được những người có năng lực, nhiệt tình, xứng đáng là chỗ dựa của người dân, xây dựng cơ sở thôn ngày càng phát triển. 

Thực Hiện - Trần Hà  Cổng TTĐT xã Nam Hưng

 

Tổng lượt xem bài viết là: 212
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác