Văn bản pháp quy xã
06/06/2022
Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất
04/12/2021
Lộ Trình Tăng Tuổi Nghỉ Hưu Từ 2021 Theo Bộ luật Lao Động Mới
09/11/2021
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, cụ thể như sau: Đối với hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương