Nam Hưng khai mạc tết trung thu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng
Ngày 01/10/2023

Tại hội trường ủy ban nhân dân xã

Media/221_NamHung/FolderFunc/202310/Images/trung-thu-7-20231001082701-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202310/Images/trung-thu-6-20231001082700-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202310/Images/trung-thu-5-20231001082700-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202310/Images/trung-thu-4-20231001082700-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202310/Images/trung-thu-3-20231001082700-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202310/Images/trung-thu-2-20231001082700-e.jpg
Media/221_NamHung/FolderFunc/202310/Images/trung-thu-1-20231001082700-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 45
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác