Đảng ủy
07/12/2023
Ngày 4/12, Đảng bộ xã Nam Hưng đã tham gia học tập trực tuyến Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII)
14/01/2023
Tại hội trường UBND xã
09/07/2022
Tại hội trường UBND xã
07/07/2022
Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
07/07/2022
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022